Disclaimer

Deze website www.marketway.nl is eigendom van Marketway, een onderneming met adres Magnoliadreef 15, 2631HL, Nootdorp. Marketway is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80222900.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website
Marketway behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen. Marketway besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden. Marketway garandeert niet dat alle informatie op de website volledig juist is.

Aansprakelijkheid
Marketway is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Marketway tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie. Marketway is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de website en Marketway is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen. Marketway is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die u opdoet na of door het beraden van de website.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website berusten bij Marketway. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marketway is het niet toegestaan om (delen van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Contact
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Marketway via info@marketway.nl